Dorast

Kôš:                Peter Varga

Spoje savíc:   Adrian Záhradník

Stroj:             Dávid Varga

B-hadice:       Jakub Slížik

Rozdeľovač:  Rudo Patrik

Pravý prúd:   Martin Gertli

Ľavý prúd:     Paťo Nežerný

Fotogaléria