Naša obec:

               

 

História:

Obec Kružno je pomerne mladou obcou, pretože vznikla až v roku 1922. Pomenovaná je podľa artézskej studne s názvom Kružina, pôvodne umiestnenej v lese na čistinke, v tvare kruhu, obrastenej trnkami.

Osídľovanie obce začalo rozpredajom pôdy od pôvodných vlastníkov z Oždian. V roku 1928 bola Slovenskou ligou v obci postavená Jubilejná škola, čomu určite napomohla aj skutočnosť, že v tomto čase v obci pôsobil ako učiteľ spisovateľ Fraňo Kráľ.

V prvých rokoch svojej existencie Kružno patrilo pod správu obce Sušany. Osamostatnila sa až v roku 1937.

 

Dnes:

V súčasnosti v obci žije 350 obyvateľov. K obci je pričlenená aj osada Garaška, vzdialená cca 2 km, ktorá sa začína premieňať na rekreačnú oblasť, pretože v blízkosti okresného mesta ponúka ticho a kľud v príjemnom životnom prostredí.

Kružno ako obec je výnimočná svojou netypickou zástavbou. Prevláda tu tzv. Laznícky typ osídlenia, čo znamená veľké rozostupy medzi rodinnými domami a z tohto dôvodu veľké množstvo zelene. Tento stav pridáva na jej atraktivite, čo sa prejavuje na vzrastajúcom záujme hlavne u cykloturistov. Títo majú možnosť prejazdu lesnými, či poľnými cestičkami do susedných obcí, ako sú: Sušany, Selce, V Teriakovce, Hrachovosvetlá, Ožďany, Osada Mlynárka, či samotná Rimavská Sobota.

Okrem spomínanej budovy jubilejnej školy v ktorej má v súčasnosti sídlo materská škola, je mladšou významnou budovou kultúrny dom, poskytujúci veľa možností kultúrneho využitia.

Pre deti slúži v strede obce ihrisko s preliezačkami a hojdačkami. Mládež má možnosť športového využitia na futbalovom a volejbalovom ihrisku.